Onze werkwijze

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Onze werkwijze

Je denkt als ondernemer ongetwijfeld na over de toekomst en wellicht heb je zelfs een stevige ambitie. Maar ben je over 5 jaar nog steeds relevant? De wereld verandert snel en wat is de plaats van jouw bedrijf in deze dynamische wereld? Heb jij een plan om in te spelen op veranderende marktomstandigheden, nieuwe technologieën of andere relevante ontwikkelingen? Wat zijn de top drie dingen waar je nu aan moet werken om jouw bedrijf toekomstbestendig te maken? Hoe ziet jouw business plan voor de toekomst er concreet uit en hoe zorg je ervoor dat jouw plan ook uitgevoerd wordt? Dit zijn vragen waar wij ondernemers mee helpen. 

Wij zijn zelf ondernemer en denken na over dit soort vragen voor ons eigen bedrijf. En we zijn ook consultants die beschikken over een toolbox die toegerust is om andere ondernemers te helpen met het ontwikkelen van een goed plan voor de toekomst en die je kunnen bijstaan in het op koers blijven zodat je dit plan ook realiseert.

Aan ingewikkelde rapporten hebben we een hekel, liever kijken we naar hoe we stappen in de praktijk kunnen maken. En we vinden ook dat een uurtje-factuurtje model achterhaald is. Als we gaan samenwerken dan gaan we samen commitment aan om betere resultaten te bereiken.

Results2improve combineert praktische ondernemerservaring met bewezen consultancytools om in jouw team meer focus op en betrokkenheid met de groei van jouw onderneming te bereiken.

Resultaat is een excellente dienstverlening, levering van hoogwaardige producten, benutten van commerciële kansen en het opbouwen van een sterk merk.

UITGANGSPUNTEN
Onze samenwerking berust op onderstaande uitgangspunten:

  • Resultaatgericht 
Resultaatgerichtheid is een modewoord. Elk zichzelf respecterend bedrijf zal zeggen dat het resultaatgericht werkt. Maar wat betekent het eigenlijk? Voor ons betekent het dat elk project duidelijk geformuleerde en gekwantificeerde doelen heeft, en we een stappenplan plan maken om die doelen te verwezenlijken. En dat we samen de commitment aangaan jouw doelen te bereiken.
  • Pragmatisch
Wij schrijven geen dikke rapporten, maar zorgen dat er daadwerkelijk wat verandert in uw organisatie. Hoe we dat doen? Uiteraard doen we eerst een analyse en bedenken we samen met jou oplossingen. En we zullen dit zeker op papier zetten. Maar wij zetten dat geschreven advies meteen om in actie. Samen met de mensen in jouw organisatie voeren we de veranderingen in, en borgen we de veranderingen.
  • Commitment van de klant
Om de veranderingen door te kunnen voeren hebben we commitment van de medewerkers nodig. Vandaar dat we de klant ook nauw betrekken bij het zoeken naar en implementeren van de oplossingen. 

AANPAK
Een project met Resuls2improve kent de volgende stappen.
  • Stap 1: Kennismaking
Tijdens een eerste kennismaking bespreken we de stand van zaken, kijken we naar financiele data en bespreken we waar we zaken kunnen verbeteren.
  • Stap 2 Fit for the Future Scan
In een scan  gaan we dieper in op de te verbeteren gebieden binnen jouw bedrijf. Door middel van korte interviews en analyse van data kwantificeren we het verbeter potentieel.
  • Stap 3: Fit for the Future Plan
We bespreken de scan met jou en als we het eens zijn over de uitkomst van de scan maken we een plan om de verbeteringen te implementeren.
  • Stap 4: Implementeren en resultaten incasseren!
Wij implementeren de verbeteringen samen met jouw werknemers, door veranderingen door te voeren in de processen en systemen maar ook in houding en gedrag.
 

Share our website